Medical Interpreting

MEDICAL INTERPRETING

Learn  Thai Medical Interpreting Vocabulary


คอร์สเรียนเป็นล่ามด้านการแพทย์แบ่งเป็นสามระดับคอร์สเบื้องต้นแบ่งเป็นสิบสองระบบแต่ละระบบจะมีบทสนทนาระหว่างคนไข้ คุณหมอและล่ามแปลเป็นภาษาไทยและอังกฤษที่ใช้และพบอยู่บ่อยๆในการแปล ในรูปแบบวีดีโอ ในแต่ละอาทิตย์จะมีชีทไฟล์คำศัพท์ หรือ คำอธิบายระบบหรือส่วนสำคัญของอวัยขวะต่างหากรวมอยู่ในคอร์สรวมทั้งคำนำหน้าภาษาละตินที่มาของคำอุปสรรค คำนำหน้า และคำลงท้าย รากคำ

เดือนละ ยี่สิบห้าเหรียญ คอร์สระดับกลางรวมคอร์สระดับต้นและเพิ่มรายละเอียดกับระบบสืบพันธ์ชายและระบบสืบพันธ์หญิงในรายละเอียดเพื่มขึ้น คอร์สเดือนละ ยี่สิบห้าเหรียญU.S.  ส่วนคอร์สระดับสูงจะเพื่มรายละเอียดเรื่องมะเร็ง ด้านชีวเคมี และเภสัชกรรม รวมทั้งวิธีการด้านการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและตรวจและการแก้ไขปัญหา  โรคและสุขภาพของคนไข้ เดือนละ สามสิบห้าเหรียญคอร์สระดับสูง(เดือนละสามสิบเหรียญขึ้นไปจะมุ่งเน้นเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนผู้ต้องการเรียนติวเตอร์เฉพาะไพรเวทก็จะมีการเสนอชีทข้อสอบเก่าๆของวิชาคณิตศาตร์ระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งวิชาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา หรือวิชาการอ่านระดับสูงของมหาวิทยาลัยทีสหรัฐฯ กรุณาติดต่อ อีเมลล์ thaipjtranslation@gmail.com

 ข้อความไว้ได้ที่ 1 818 361-0234 ที่ U.S. หรืออีเมลล์ ข้างต้น

ที่อีเมลล์ส่วนตัว paulineleah109@gmail.comหรือโทรศัพท์ที่มือถือ 818 270 6150 

Example Piece on Mental Health:Be a Medical Interpreter

อาการเครียด

อาการเครียดในเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันสาเหตุอันสำคัญที่ทำให้เด็กเครียดเพราะเมื่อพ่อและแม่ยากทางกันลูกๆก็ต้องอยู่กับผู้ใหญ่คนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ของตน ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสคนใหม่ และบิดามารดาของคู่สมรสใหม่เด็กๆจะต้องฟังคำสั่งจากผู้ใหญ่หลายๆท่านเหล่านั้นด้วย  พ่อและแม่เด็กเองอาจหลบสถานการณ์เหล่านั้นได้ด้วยการลาหยุดพักร้อนโดยนึกว่าเป็นการดีกับตัวเด็กเพื่อให้เด็กมีการปรับตัวและทำความรู้จักกับสมาชิกท่านใหม่

จากการรายงานที่มีว่าเด็กเหล่านี้กลับมีอาการเครียดเพราะต้องมานั่งคอยเชื่อฟังผู้ใหญ่หลายๆท่านและรู้สึกว่าพ่อและแม่ของตนนั้นทรยศต่อตนเองและรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวเองเสียแล้วไม่มีใครคอยปกป้องตนจากญาติๆพี่ๆน้องๆพวกนั้นๆ รูปแบบของครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไป  จากโครงการที่สำรวจข้อเท็จจริงก็พบว่าเด็กๆพวกนี้มีผลการเรียนที่แย่ลง เมื่อพบเหตุการณ์ที่ทำให้เครียด แต่บางสังคมผลกระทบนี้มีไม่มากนัก นี้ยังรวมถึงครอบครัวขยายและตามความเป็นจริงบรรดาสมาชิกครอบครัวที่ขยายนี้มักจะอยู่ในระดับ

สังคมที่ถือว่ามีรายได้ต่ำ ยากจนข้าวของต่างๆ บรรดาของเล่นต่างๆก็มีไม่มากนักและต้องแบ่งๆกันใช้จากการหย่าขาดนี้ทำให้เด็กต้องได้รับรู้หรือเห็นอะไรๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความรักๆใคร่ๆกันทางเพศที่ไม่สมควรกับวัยตนอีกด้วย  สนใจกรุณาสอบถามทางอีเมลล์เป็นภาษาไทย

ได้ที่ จีเมลล์ paulinebriscoe2@gmail.com โทร 1 818 361-0234

cell มือถือ 1 818 270-6150

Virtual Neuron

For Thai Speakers to excel in English, including special training in medical terminology and tourism. For EVERYONE to learn about Thai culture. Even if you would like to  learn to prepare your favorite Thai Dish, just contact us. If you purchase any course, we will give you any recipe for free anyway.

thaipjtranslation@gmail.com

Colon Health

What is colon cancer?


ALL OF THE LARGE BOWEL IS KNOWN AS THE COLON, EXCEPT FOR THE LAST FOUR INCHES, WHICH IS CALLED THE RECTUM. COLON CANCER IS A MALIGNANCY IN ANY PORTION OF THE LARGE INTESTINE.  MOST COLON CANCER OCCURS ON THE LEFT SIDE IN THE SIGMOID COLON, THE SEGMENT CLOSEST TO THE RECTUM. IN THE UNITED STATES, COLON CANCER IS ONE OF OUR MOST COMMON CAUSES OF DEATH. AMONG ALL CANCERS, IT IS EXCEEDED ONLY BY LUNG CANCER AS A KILLER IN MEN AND BY LUNG AND BREAST CANCER IN WOMEN.WHAT CAN I DO TO AVOID COLON CANCER?- ALTHOUGH IT CANNOT BE PREVENTED, SCREENING AND EARLY DETECTION ARE THE KEY TO CURING COLON CANCER. EVERYONE OVER 50 SHOULD PERFORM  AN ANNUAL STOOL GUALIAC TEST TO DETECT OCCULT, OR HIDDEN, BLOOD IN THE STOOL. KITS FOR THIS TEST ARE AVAILABLE IN MANY DRUGSTORES. CHANGING YOUR DIET TO REDUCE FAT AND PROTEIN AND INCREASE FIBER AND CARBOHYDRATES MAY ALSO HELP AVOID COLON CANCER. ..

Disclaimer:


The information contained in this  whole page is not substitute for, the advice of your own physician. Before embarking on any medical treatment or changing your present program, you should consult with your doctor, who can discuss your individual needs.


สำหรับผู้สนใจจะเรียนที่จะเป็นล่ามกรุณาติดต่อ thaipjtranslation@gmail.com

,มาจากหนังสือโฮมเฮลท์ จัดทำโดยคณะกรรมการทางที่ปรึกษาคณะทีมแพทย์ด้านสุขภาพ ของคณะทีมแพทย์ด้าน แพทย์รักษาโรคทั่วไป คณะทีมผู้ผ่าตัด นักโภชนาการด้าน อาหารหมอกระดูก สูตินารีย์แพทย์  แพทย์เด็ก จิตแพทย์ นักโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญโรคอื่นๆ แต่ไม่ได้เป็นการใช้ข้อมูลนี้เพื่อมาแทนการปรึกษาดูแลและขอคำแนะนำจากแพทย์ข้อมูลนี้เพื่อสำหรับผู้อยากเรียนภาษาอังกฤษใช้

ในการเป็นล่าม ซึ่งการเป็นล่ามนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ เข้าอบรมและจบเมดดิคัลแอสซิสแตนท์ตั้งแต่ปี 1990และได้เรียนวิชาพื้นฐานศัพท์การแพทย์ การหมั่นฝึก ประสบการณ์การทำงาน กรุณาดูประวัติได้ที่ www.thaipjtranslation.wordpress.com

timemanagement
takeaction
sleepdiary
swancrane2
Whole Grain

What I can do to avoid constipation?


   -DRINK AT LEAST 8 GLASSES OF WATER EACH DAY. INCREASE YOUR FLUID INTAKE IN HOT WEATHER AND WHEN YOU EXERISE VIGOROUSLY.                           


  -EAT A DIET THAT INCLUDE SEVERAL SERVINGS EACH DAY OF HIGH-FIBER FOODS SUCH AS FRESH FRUIT AND VEGETABLES, WHOLE-GRAIN CEREALS AND BREADS, AND DRIED BEANS AND OTHER LEGUMES

  -MAINTAIN A REGULAR EXERCISE PROGRAM, BUT START GRADUALLY IF YOUR ARE NORMALLY SEDENTARY.-TRY TO SET ASIDE A TIME FOR GOING TO THE TOILET WHEN YOU DO NOT FEEL HURRIED.(TRY TO GO REGULARY.