Conversation Course (คอร์สสนทนา)
Thai PJ Blogger

Thai PJ Blogger

CONVERSATION COURSE

Learn English-Thai-English Conversation: Tips about Thai

Food 


กรุณาดูที่หน้าถัดไป 180 Degree Conversational Series page คอร์สที่เสนอ และราคาคอร์ส ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอเมริกา ดูราคาได้ที่หน้าถัดไปแถบสีส้ม มีอธิบายเป็นภาษาไทยด้วย

Learn English phrases and words to hold conversations

  • Date night conversations and pleasantries
  • Ordering food
  • Vocabulary related to school and work
  • Vocabulary related to tourism, art, architecture, zoos


Payment Options


Pay through Venmo using pay to: @pjtrans ถ้าอยู่ในอเมริกาแต่ต้องโทรมาก่อนที่

1818 361-0234

จ่ายแบบควิกเพย์ email: paulineleah109@gmail.comหรือ thaipjtranslation@gmail.com


สำหรับคนไทยที่เมืองไทยให้ส่งผ่านQR code ธนาคารกสิกร ที่ผู้ดูแลการเงินฝ่ายไทยที่คุณธนภร 011 662 415 5778 ให้ดูข้างใต้นี้ค่ะ การใช้คิวอาร์โค้ด(ใช้กับทุกแบงค์ให้ดู

การง่ายแบบคิวอาร์โค้ด ที่เบอร์ที่ปรากฏที่หน้าคอนแทกท์ กดตรงเมนูบาร์กดดร็อปดาวน์ลิลิสต์กดอันถัดลงมาหน้าที่สอง คือ ช้อปปิ้ง&คอนแทกและเลื่อนไปดูเลขข้อสามหรืออีเมลล์ thaipjtranslation@gmail.com สอบถามข้อมูลได้ นะคะ 

พร้อมให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเรียนติวเตอร์เพื่อเรียนตั้งแต่ประวัติศาตร์อเมริกา

จน ถึง วิชาต่างๆข้อสอบเตรียมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกา 

solidifyyourhabitrs
physical exercise
changeyourthinking
brainstem-and-above-720x693

For Thai Speakers to excel in English, including special training in medical terminology and tourism. For EVERYONE to learn about Thai culture. Even if you would like to learn to prepare your favorite Thai Dish, just contact us. If you purchase any course, we will give you any recipe for free anyway.

thaipjtranslation@gmail.com

beinthemoment
boat

Thai Massage From Home: Lessons from Reflexology

Therapy based on reflexology is concerned with the healthy energy flow that flows around the body. To maintain physical and mental well-being, we must allow the energy to flow freely otherwise we can become unwell.


In reflexology, gentle pressure is applied to the feet in various key areas to stimulate energy flow and release blockages

Something to try with a partner or friend at home!:

  1. Take the flat part of your thumb place it on the middle of the sole of your foot, 2. then use your left hand to bring the foot slowly into the thumb of the right hand. 
  2. Rotate the foot in a circular movement. 


This gentle pressure on your foot helps to promote general well being. I feel that after a long day of being on my feet, this massage releases the tension in my whole body.

Talking about school, work, money, time


สำหรับคุณพ่อคุณแม่การเรียนภาษาต่างประเทศ บุตรของคุณจะได้เรียนคำศัพท์ด้านต่างๆทุกสาขา ตั้งแต่เอ(ตัวอักษร)ไปจนถึงสาขาวิชาที่ลงท้ายด้วยแซ่ด(ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) คือตั้งแต่โบราณคดี ไปจนถึงวิชาสัตวศาสตร์คือ Zooology นั่นเอง โดยคุณจะได้ยินจากสำเนียงของเจ้าภาษาเอง วิชาภาษาอังกฤษ โดยที่คุณไม่ต้องขับรถนั่งรถออกไปข้างนอกบ้านเลย โดยติดต่อทางซูม ก็ได้หรือเฟสบุค ไม่ว่าจะเป็นวิชาสาขาใหม่ๆเช่นไมโครไบโอโลจี หรือวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัยที่อเมริกาก็ดี หรือที่อังกฤษ กรุณาติดต่อได้ที่เมสเซนเจอร์ เท็กส์ ไลน์แต่ถ้าเป็นวิชาเฉพาะเจาะจงที่เรียนในมหาวิทยาลัยก็จะมีข้อสอบเก่าๆจากด้านการแพทย์ ให้ดูด้วยแต่สำหรับการติวเตอร์จะไม่มีเทป  สำหรับการเรียนวิชาทัวร์ไกด์ยิ่งคุณเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยจะเป็นการได้ประโยชน์ หลายต่อทีเดียว เพราะนอกจากจะเป็นการสะสมความรักในความเป็นไทย​ศิลป วัฒนธรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีค่าทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ก็ดี เมื่อเรียนแต่เยาว์วัยก็จะเป็นการ ปลูกฝังสิ่งๆดีที่ควรรักษาให้ชนรุ่นหลังต่อไป และเมื่อเขาถึงเวลาเป็นผู้ใหญ่ถึงแม้เขาไม่ต้องการทำงานด้านการเป็นทัวร์ไกดื (ซึ่งจะเป็นการสมกับวัยที่อย่างน้อยเรียนจบด้านพาณิชย์ (ปวชหรือด้านปวศ)มาก่อนก็จะเหมาะที่สุด ก็สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในเขตท้องที่ของตัวเองเช่นภาคอีสานก็จะต้องรู้จักการนำทัวร์พระธาติพนมเป็นภาษาอังกฤษ ด้านการใช้คำของสถาปัตยกรรมด้านที่ผสมผสานกับเขมร แต่ถ้าถึงแม้เขาไม่ต้องการเป็นทัวร์ไกด์ ซึ่งจะทำให้เขาสามารถเลือกด้านศัพท์การแพทย์เพราะอีกหน่อยเขาเกิดทำธุรกิจ และต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีเพื่อนต่างชาติที่อยากมาเที่ยวชมเมืองไทย เขาก็สามารถพาเขาเที่ยวได้ในวันหยุด หรือถ้าเลือกเรียนศัพท์ใช้ในโรงพยาบาลเวลาที่เขาเกิดต้องไปต่างประเทศต้องบังเอิญต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉิน ก็สามารถอธิบายอาการให้คุณหมอที่ต่างประเทศฟังเข้าใจได้ หรือว่าจะเลือกภาษาที่เกียวกับ ภาษาที่ใช้ในกิจวัตรประจำวันด้านอาหาร ตลาดสด ศัพท์ด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว การศึกษา (เป็นครู อาจารย์) หรือ ด้านโภชนาการ สัตว์ศาสตร์ นก ปลา พืชผัก เหล่านี้เป็นต้น ติดต่อทางเท็กส์ได้ไม่ว่าจะเป็นเฟสเมสเซ้นเจอร์หรือถ้าคุณติดต่อทางอื่นก็อีเมลล์มาก่อนเพื่อจะได้ให้ไลน์ไอดีก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาของบุตรหลานที่จะเป็นอนาคตของพวกเราทั้งหลายค่ะ

timemanagement
takeaction
sleepdiary
swancrane2