Shop&Contact (ติดต่อเรา& สมัครเรียน)
Thai PJ Blogger

Thai PJ Blogger

CONTACT US

thaipjtranslation@gmail.com

Can’t find something on the site? Contact us directly!


เราเสนอ courses: Tour Guide, ทัวร์ไกด์Medical Interpreting ล่ามโรงพยา

-บาล, คอร์สบทสนทนา, and คอร์สการพัฒนาตนในด้านอื่นๆ การเงิน ไซโคโลจี หรือ ปรัชญาด้านความคิดในการดำเนินชีวิต(บทสนทนาทั่วไปจนถึงการสนทนาลึกๆ)Behavior Analysis ราคาเดียวกัน กับ การเรียนคอร์สทัวร์ไกด์และคอร์สล่ามโรง

พยาบาลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านจิตวิทยาเพื่อนำไปศึกษาจิตวิทยา สังคมสังเคราห์ แก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Self-development 


ข้างใต้คือวิธีการจ่ายเงินของคนไทยถ้าคุณเรียนคอร์สคอร์สในเรื่องการสังเกตุพฤติกรรมในการสื่อสารเช่นพวกที่มีปัญหาจะบ่งบอกมาทางพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นพวกที่ผิดปกติแต่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคมแต่เพื่อช่วยให้เราสื่อสารกับเขาได้เข้าใจกัน และส่งผลให้เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านความประพฤติทางคลีนิค ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านอารมณ์ ส่งผลในแง่บวกทางด้านการงาน การเงิน สัมพันธภาพ ดังนี้เป็นต้น เพื่อนำไปไช้ด้านการทำงานเป็นล่าม

325 บาท ล่ามในโรงพยาบาล 350 บาท, การใช้ทำทัวร์ไกด์เองหรือพากทัวร์เที่ยว 350 บาท

 
 
 
 

How to contact us!

บทเรียนออนไลน์ถ้าคุณสมัครออนไลน์จะประกอบด้วยเทปอธิบายศัพท์ที่ควรรู้

 พร้อมทั้งคำพูดแปล รวมทั้งชีทออนไลน์ ทุกอาทิตย์ทั้งสามคอร์ส

-คอร์สแรกการพัฒนาตนเองทั้งด้านปรัชญา ด้านการดำเนินชีวิต การพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ คอร์สนี้จะไม่มีเทปแต่ แต่มีชีทคำศัพท์ทุกอาทิตย์

จะเป็นเรื่องเล่า พร้อมด้วยศัพท์วิชาวิชาจิตแพทย์ที่จิตแพทย์บำบำบัด

การวิเคราะห์พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกสามารถ

ใช้ประโยชน์ด้านการเป็นล่ามด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านความประพฤติ

พฤติกรรม 

-คอร์สที่สองก็เป็นด้านล่ามโรงพยาบาล คลีนิค สถานบำบัดทั้งร่างกายจิตใจ ศัพท์ด้านโรงพยาบาล การเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีเทปออนไลน์หนึ่งเทปในแต่ละเดือน ระบบต่างๆของร่างกาย แต่ละระบบ ชีทคำศัพท์ทุกอาทิตย์


-คอร์สที่สามเป็นคอร์สการเป็นทัวร์ไกด์ ประกอบด้วยการอธิบายความเป็น

มาของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือถ้าเป็นสถานที่สวยงามทางธรรมชาติ ก็จะบอกในรายละเอียดสำคัญ หรือเล่าความสำคัญด้านสถาปัตยกรรม ประเพณี  พร้อมคำศัพท์ทุกอาทิตย์ และรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ เช่น 

สมเด็จพระศรีสุริโยไทยใครมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไร เป็น

ภาษาอังกฤษ อธิบายแล้วแต่ว่าไปสถานที่เที่ยวจังหวัดอะไรและเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นที่จะต้องพูดถึงหรือสัมพันธ์กันได้อย่างไร

พพ_edited1
Panel1
Panel4_edited1

DID YOU KNOW? 


Anne Sullivan poured water over Helen Keller’s hands to teach her the word ”water”. Helen learned how to read and speak under the instruction of her teacher . She studied hard and attended one of America’s top women’s colleges


  เอเลน เคลเลอ ได้รับการพร่ำอบรมสั่งสอนโดยครูที่ชื่อ  แอน ซัลลลิแวน ครูซัลลิแวน  เขาได้ใช้น้ำจากน้ำก๊อกให้ไหลบนลงมือเฮเลนเพื่อสอนคำว่า น้ำ สอนให้เธออ่านพูด  เธอเป็นคนขยันหมั่นศึกษาเล่าเรียนได้เรียนต่อที่สถาบันที่ถือว่าเป็นที่หนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยสำหรับสตรีในระดับท๊อปต้นๆของระดับประเทศสหรัฐ