Contact & Enroll (ติดต่อเรา& สมัครเรียน)

WAYS TO CONTACT US!

(there are several)


1. Subscribe 

2. Email and Call

Phone: 818-361-0234

Email: thaipjtranslation@gmail.com3. Add us on LINE


         Subscribe                 

 
 
 
The Conversation Course
The Self-Development Course
Medical Interpreting
 
 

บทเรียนออนไลน์ถ้าคุณสมัครออนไลน์จะประกอบด้วยเทปอธิบายศัพท์ที่ควรรู้

 พร้อมทั้งคำพูดแปล รวมทั้งชีทออนไลน์ ทุกอาทิตย์ทั้งสามคอร์ส

-คอร์สแรกการพัฒนาตนเองทั้งด้านปรัชญา ด้านการดำเนินชีวิต การพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ คอร์สนี้จะไม่มีเทปแต่ แต่มีชีทคำศัพท์ทุกอาทิตย์

จะเป็นเรื่องเล่า พร้อมด้วยศัพท์วิชาวิชาจิตแพทย์ที่จิตแพทย์บำบำบัด

การวิเคราะห์พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกสามารถ

ใช้ประโยชน์ด้านการเป็นล่ามด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านความประพฤติ

พฤติกรรม 

-คอร์สที่สองก็เป็นด้านล่ามโรงพยาบาล คลีนิค สถานบำบัดทั้งร่างกายจิตใจ ศัพท์ด้านโรงพยาบาล การเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีเทปออนไลน์หนึ่งเทปในแต่ละเดือน ระบบต่างๆของร่างกาย แต่ละระบบ ชีทคำศัพท์ทุกอาทิตย์


-คอร์สที่สามเป็นคอร์สการเป็นทัวร์ไกด์ ประกอบด้วยการอธิบายความเป็น

มาของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือถ้าเป็นสถานที่สวยงามทางธรรมชาติ ก็จะบอกในรายละเอียดสำคัญ หรือเล่าความสำคัญด้านสถาปัตยกรรม ประเพณี  พร้อมคำศัพท์ทุกอาทิตย์ และรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ เช่น 

สมเด็จพระศรีสุริโยไทยใครมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไร เป็น

ภาษาอังกฤษ อธิบายแล้วแต่ว่าไปสถานที่เที่ยวจังหวัดอะไรและเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นที่จะต้องพูดถึงหรือสัมพันธ์กันได้อย่างไร


DID YOU KNOW? 


Anne Sullivan poured water over Helen Keller’s hands to teach her the word ”water”. Helen learned how to read and speak under the instruction of her teacher . She studied hard and attended one of America’s top women’s colleges


  เอเลน เคลเลอ ได้รับการพร่ำอบรมสั่งสอนโดยครูที่ชื่อ  แอน ซัลลลิแวน ครูซัลลิแวน  เขาได้ใช้น้ำจากน้ำก๊อกให้ไหลบนลงมือเฮเลนเพื่อสอนคำว่า น้ำ สอนให้เธออ่านพูด  เธอเป็นคนขยันหมั่นศึกษาเล่าเรียนได้เรียนต่อที่สถาบันที่ถือว่าเป็นที่หนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยสำหรับสตรีในระดับท๊อปต้นๆของระดับประเทศสหรัฐ


เราเสนอ courses: Tour Guide, ทัวร์ไกด์Medical Interpreting ล่ามโรงพยา

-บาล, คอร์สบทสนทนา, and คอร์สการพัฒนาตนในด้านอื่นๆ การเงิน ไซโคโลจี หรือ ปรัชญาด้านความคิดในการดำเนินชีวิต (บทสนทนาหมายถึงสนทนาทั่วไป)Self-development course


ข้างใต้คือวิธีการจ่ายเงินของคนไทยถ้าคุณเรียนคอร์สเพิื่ออคอร์สในเรื่องพัฒนาชีวิตในการดำเนินชีวิตศัพท์ปรัชญา การเงิน325 บาท ล่ามในโรงพยาบาล350 บาท, การใช้ทำทัวร์ไกด์เองหรือพากทัวร์เที่ยว 350 บาท

Introductory Price

( Self-Development Course)เพื่อเรียนรู้เพื่อความสุขด้านสัมพันธภาพ การเงิน

และฯลฯFree  7-day trial

$15/month thereafter

กรุณาติดต่อมือถือหรือเบอร์หลัก สามารถทิ้งข้อความ หรืออีเมลล์ หรือสอบถามได้ค่ะ

Introductory Price

คอร์สล่ามการแพทย์

$20/month and $25/

month thereafter


(cell 1818 270-6150)


Introductory Priceชั้นต้น หรือIntermediate

ชั้นกลาง & Advance Classชั้นสูง)ราคาเดียวกันแต่ถ้าจะลอง

เรียนในเจ็ดวันแรกก่อนก็ได้ฟรี สำหรับ

คอร์ส เรียนเป็นไกด์ทัวร์ กรุณาสอบถามได้หรือเมสเซ็นเจอร์ได้ที่เฟสบุคอินบ็อกซ์ รวมทั้งสอบถามได้โดยอีเมลล์ข้างต้นถ้าอยู่ที่ไทยถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ข้างต้นแต่เรื่องการเงินจะบอกรายละเอียดว่าจะติตต่อ

เรื่องราคาและการจ่ายอย่างไร(มุมซ้ายบนสุดภายใต้เมนูของหน้านี้ค่ะ )

$25/month. - 

 

 

 

สำหรับการใช้บริการแปลเอกสารหรือบริการล่ามติดต่อได้ที่อีเมลล์และเบอร์มือถือหรือเบอร์หลักเดียวกันแต่สามารถดูลายละเอียดได้ที่ https://www.thaipjtranslation.wordpress.com


หรือคอร์สการนำทัวร์ดูนกที่เมืองไทยก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกันPublication Date

คอร์สบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆIntroductory Price $20.-

Intermediate/advance

Starting at $25 month

ข้อควรทราบเพิ่มเติม

 

ผู้สนใจรายละเอียดการมาเป็นทัวร์ไกด์ที่เที่ยวในแคลิฟอร์เนียก็สามารถสอบถามได้เช่นกันราคาเดียวกันในการเรื่องหารายละเอียดเกียวกับสถานที่ต่างๆประวัติต่างๆ คุณสามารถนำทัวร์วัดไทยได้ภายในสองเดือน

 

 

Publication Date

 

Any questions?  We are happy to answer by email or phone number.