Shop&Contact (ติดต่อเรา& สมัครเรียน)

CONTACT US

How to contact us! ทิ้งข้อความไว้เมสเซ็นเจอร์เฟสบุ้คที่

บทเรียนออนไลน์ถ้าคุณสมัครออนไลน์จะประกอบด้วยเทปอธิบายศัพท์ที่ควรรู้

 พร้อมทั้งคำพูดแปล รวมทั้งชีทออนไลน์ ทุกอาทิตย์ทั้งสามคอร์ส

-คอร์สแรกการพัฒนาตนเองทั้งด้านปรัชญา ด้านการดำเนินชีวิต การพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ คอร์สนี้จะไม่มีเทปแต่ แต่มีชีทคำศัพท์ทุกอาทิตย์โดยผ่านอีเมลล์ของคุณ

จะเป็นเรื่องเล่า พร้อมด้วยศัพท์วิชาวิชาจิตแพทย์ที่จิตแพทย์บำบำบัด

การวิเคราะห์พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกสามารถ

ใช้ประโยชน์ด้านการเป็นล่ามด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านความประพฤติ

พฤติกรรม 

-คอร์สที่สองก็เป็นด้านล่ามโรงพยาบาล คลีนิค สถานบำบัดทั้งร่างกายจิตใจ ศัพท์ด้านโรงพยาบาล การเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีเทปออนไลน์หนึ่งเทปในแต่ละเดือน ระบบต่างๆของร่างกาย แต่ละระบบ ชีทคำศัพท์ทุกอาทิตย์ เป็นเวลาหนึ่งเดือนถ้าคุณจ่ายแค่หนึ่งครั้งแต่ถ้าจ่ายหกเดือนล่วงหน้าจะมีส่วนลดพิเศษ

-คอร์สที่สามเป็นคอร์สการเป็นทัวร์ไกด์ ประกอบด้วยการอธิบายความเป็น

มาของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือถ้าเป็นสถานที่สวยงามทางธรรมชาติ ก็จะบอกในรายละเอียดสำคัญ หรือเล่าความสำคัญด้านสถาปัตยกรรม ประเพณี  พร้อมคำศัพท์ทุกอาทิตย์ และ/หรือรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ เช่น 

สมเด็จพระศรีสุริโยไทยใครมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไร เป็น

ภาษาอังกฤษ อธิบายแล้วแต่ว่าไปสถานที่เที่ยวจังหวัดอะไรและเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นที่จะต้องพูดถึงหรือสัมพันธ์กันได้อย่างไร

พพ_edited1
Panel1
Panel4_edited1
3 Ways to Pay

Can’t find something on the site? Contact us directly!


เราเสนอ courses: Tour Guide, ทัวร์ไกด์Medical Interpreting ล่ามโรงพยา

-บาล, คอร์สบทสนทนา-Conversation Course, and คอร์สการพัฒนาตนในด้านอื่นๆ การเงิน ไซโคโลจี หรือ ปรัชญาด้านความคิดในการดำเนินชีวิต(บทสนทนาทั่วไปจนถึงการสนทนาลึกๆ) Every course Special Discount Starting black Friday 2020 only, if you are going to learn for 6 month,Check it out. You will learn คุณจะได้เรียนศัพท์หัวข้อต่อไปนี้

  • Occupations
  • Cultural Topics
  • Transport
  • Bus, Tram & Trolley, bicycle, boat
  • Studying
  • Entertain & Nightlife
  • Interest
  • Shopping

 คอร์สต่างๆให้ติดต่อที่อีเมลล์thaipjtranslation@gmail.com หรือแล้วถึงจะจัดส่งคอร์สให้ได้ถ้ามีข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมลล์หรือเมสเซ็นเจอร์เฟสบุ้คให้ส่งผ่านเข้าบัญชีโดยตรงคิวอาร์โค้ดคลิกขยายคิวอาร์ได้ สำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยส่งemail:thaipjtranslation@gmail.com ของคนไทยถูกมากลดจาก350  เนื้อหาคอร์สคอนเวอร์เซชั่นครอบคลุมเนื้อหา เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อข้างต้นทั้งการงานอาชีพ-การจับจ่ายซื้อของต่อราคาโดยจะส่งคิวอาร์โค้ทมาให้เป็นรายๆเท่านั้นต้องเมจเซ็นเจอร์เฟสบุ้คก่อนสส่งเอกสารทางอีเมล์

โอนเงินคือจ่ายโดยคิวอาร์โค้ทแสกนที่รูปทางซ้ายมือโดยจะถามจ่ายจากบัญชีคุณและจ่ายพรวิภา หล่อวัฒนพงษาบัญชีที่เมืองไทย โดยใช้คิวอาร์โค้ทโดยการคลิกขยายและแสกนโอนเข้าจำนวน สามร้อยห้าสิบเดือนเดียวแต่หมดอายุในสามเดือนกรุุณาคนที่เบอร์นี้02 532 81121429อีเมลเข้าด่วน

นั้นเข้าบัญชีโดยตรงได้ทั้งพร้อมเพย์ ไทยพาณิชย์ เคพลัช กสิกร หรือกรุงศรีฯ For English speaker in the US.use credit แard or call me F/b,what's app or paid directly zelle, quick pay or Chase using new method(picture) using cell phone - cell phone using photo, please call and let me know. The cell no is in the Facebook page. What's app, or Messenger.(Special only the first month. Look at Payment page (Discount price)

 
 
 
 

DID YOU KNOW? 


Anne Sullivan poured water over Helen Keller’s hands to teach her the word ”water”. Helen learned how to read and speak under the instruction of her teacher . She studied hard and attended one of America’s top women’s colleges


  เอเลน เคลเลอ ได้รับการพร่ำอบรมสั่งสอนโดยครูที่ชื่อ  แอน ซัลลลิแวน ครูซัลลิแวน  เขาได้ใช้น้ำจากน้ำก๊อกให้ไหลบนลงมือเฮเลนเพื่อสอนคำว่า น้ำ สอนให้เธออ่านพูด  เธอเป็นคนขยันหมั่นศึกษาเล่าเรียนได้เรียนต่อที่สถาบันที่ถือว่าเป็นที่หนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยสำหรับสตรีในระดับท๊อปต้นๆของระดับประเทศสหรัฐ